Lễ gắn biển công trình: ‘Hầm đường bộ qua Đèo Cả’

Lễ gắn biển công trình: ‘Hầm đường bộ qua Đèo Cả’

Chào mừng 60 năm truyền thống ngành xây dựng (29.4.1958-29.4.2018) – Lễ gắn biển công trình: ‘Hầm đường bộ qua Đèo Cả’

  • Khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả
  • Quy mô: 200 khách
  • Thời gian: 14/04/2018
  • Địa điểm: Quảng trường Bắc hầm đường bộ qua Đèo Cả thuộc Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên.